Päis

Mõisa hooned

Print

Hooned on üldmahult kuupjad, kahekorruselised, telgsümmeetriliste ruumidega, kõrge sokli ja täiskelpkatusega kiviehitised, kõigil esinduskorrusena välja ehitatud esimene korrus, mitte aga teine nagu hilisema aja mõisahoonetel enamasti tavaks. Peahoonel on nn. vabatrepp, keskteljele paigutatud vestibüül ning astme võrra tahapoole nihutatud saal. Maardule sarnane põhiplaan ja massilahendus leidis 17. sajandil kasutamist Eestis veel vähemalt kahes mõisas – Viru rannikul Aas ja Palmses.


Teave isikuandmete töötelmise kohta

Maardu mõis
Tel: 668 0649
E-post: maardu@eestipank.ee
         vaata asukohakaarti

Isikuandmete töötlemine