Päis

Teave isikuandmete töötelmise kohta

Siit leiate teabe Maardu mõisa veebilehe külastajate ja mõisa üürimisega seotud isikute andmete töötlemise korra kohta. Kord ei kehti juriidiliste isikute ega teiste asutuste andmete töötlemise kohta. Samuti ei hõlma see isikuandmete töötlemist meiega mitteseotud veebilehtedel, millele meie veebis viidatakse (välised veebilingid).
Isikuandmete töötlemise eest vastutab Eesti Pank (Estonia pst 13, Tallinn 15095, Eesti Vabariik). Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes pöörduge Eesti Panga andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@eestipank.ee.

Kelle isikuandmeid töödeldakse?
- Maardu mõisa veebilehe külastajate isikuandmed
- Maardu mõisa üürimist puudutavate päringute esitajate isikuandmed
- Maardu mõisa üürilepingu sõlminud isikute ja/või nende esindajate isikuandmed
- Üürilepingus kontaktisikuks olevate isikute isikuandmed

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
• Päringu esitaja, lepingu sõlmija ja/või tema esindaja nimi
• Päringu esitaja, lepingu sõlmija ja/või tema esindaja isikukood
• Päringu esitaja, lepingu sõlmija ja/või tema esindaja kontaktandmed (telefon, e-maili aadress, postiaadress)
• Üürilepingus ürituse ajal kontaktisikuks oleva isiku nimi
• Üürilepingus ürituse ajal kontaktisikuks oleva isiku telefoninumber
• Maardu mõisa veebilehe külastajate IP-aadresse või teisi võrguidentifikaatoreid

Kuidas isikuandmeid töödeldakse?
Isikuandmete töötlemisel lähtume järgmistest põhimõtetest:
• töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev,
• isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,
• isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks,
• isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse,
• isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid,
• isikuandmeid hoitakse alles seni, kuni see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik lepingust või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Õiguslik alus
Isikuandemete töötlemise alus on seadus, andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine või andmesubjekti nõusolek.

Maardu mõisa veebilehe külastajate isikuandmete töötlemine
Maardu mõisa veebilehel töödeldakse külastaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid veebilehe teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks teha.

Maardu mõisa veebileht kasutab veebianalüütikateenust Google Analytics, mille abil kogume üldandmeid meie veebilehtede kasutamise kohta. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate asukoha, veebilehitsejate ja operatsioonisüsteemi versiooni, külastamise aja ja kestuse ning Maardu mõisa veebilehe külastuste arvu ja veebilehtede vahel liikumise kohta. Kogutud andmeid näeme üksnes isikustamata kujul ja saadud teavet kasutame oma veebilehtede kasutusmugavuse parandamiseks.

Maardu mõisa veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte (nt Google, YouTube, SlideShare jt) küpsiseid1 , mille kasutamist ei määra Eesti Pank. Näiteks kui kasutaja jagab Maardu mõisa veebilehe sisu sotsiaalmeedias, võib sotsiaalmeedia teenusepakkuja salvestada kasutaja veebilehitsejasse küpsise. Kolmandate isikute küpsistele kehtib kolmandate isikute isikuandmete töötlemise poliitika, mille eest Eesti Pank mitte mingil kujul ei vastuta.


Saada päring

Päringule vastame esimesel võimalusel, tavaliselt tööpäeva jooksul. Märkige päringusse korrektsed kontaktandmed, et saaksime ürituse detaile täpsustada.  Päring muutub broneeringuks peale mõlemapoolset kinnitust.

1 Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastaja arvuti või mobiilse seadme veebilehitsejasse ja mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistusi, et tal oleks veebilehel mugavam navigeerida.


Teave isikuandmete töötelmise kohta

Maardu mõis
Tel: 668 0649
E-post: maardu@eestipank.ee
         vaata asukohakaarti

Isikuandmete töötlemine